A babajelbeszéd pszichológus szemmel | Beszélő Babakezek

A babajelbeszéd pszichológus szemmel

„Amit már tud, azt tegyük számára kifejezhetővé eme nyelv szó szerint kezébe adásával”

Horváth-Civa Éva pszichológus és gyakorló édesanya osztja meg velünk véleményét a Beszélő Babakezek programról:

A babajelbeszédet illetően egy érdekes hozzáállás figyelhető meg. Mivel viszonylag ismeretlen terület még, így gyakori az emberek ellenállása, szkeptikus szembefordulása és egy kalap alá vevése a többi fejlesztő módszerekkel. Nem szeretném szembeállítani más módszerekkel a babajelbeszédet, inkább egy jelenséget emelnék ki. A legtöbb babáknak kitalált fejlesztés ugyanis nem azért káros, mert a baba kognitív készségei nem alkalmasak rá, hiszen tudjuk, hogy nagyon is „kompetens” a csecsemő, hanem azért, mert az anyában indokolatlanul és ráadásul korán kialakít egy teljesítményorientált hozzáállást, amit az anya-gyerek kapcsolat megszenvedhet, elterelhet azon igények kielégítéséről, amiről a csecsemőkor valóban szól.

A babával való jelelés során viszont nem arra megy a játék, hogy mi mindent tanítsunk, hanem pont arra, hogy amit már tud, azt tegyük számára kifejezhetővé eme nyelv szó szerint kezébe adásával. És éppen ezért természetesebb a folyamat, az anya-gyermek kötődést inkább segítheti.

A „mutogatást” illetően helytelenül rögzült hozzáállás tapasztalható, miszerint a gyerek ne mutogasson, beszélni tanítsuk. A kettőt fölöslegesen szembeállítják egymással és egy kalap alá veszik a mutogatást és a jelelést, ahol nem rámutatunk valamire, hanem megnevezünk (szó kimondása plusz kézjel). Ha megfigyeljük az anyukákat, akkor láthatjuk, hogy maguk is használnak kézjeleket és tanítják is erre babáikat (köszönj pápát, tapsolj, az anya a kezével is mutatja a nem szabad tiltását, mondókáknál mozgást imitálunk, állatokat jellemzőjükkel mutatjuk stb.). Tulajdonképpen ez is jelelés, hiszen a babajelek is ilyen egyszerű, érdeklődést és szükségletet kifejező kézjelek tanításai, mely jelek szimbolikusak, egyszerűek, nem is tudjuk, de magunk is sokat használjuk őket a hétköznapokban. Sőt egyes nemzeteknél a kéz beszéd közbeni használata sokkal természetesebb, mint nálunk, gondoljunk csak az olaszok temperamentumos megnyilvánulásaira vagy az indiánokra, akiknél a kézjelek fontos szerepet töltöttek be a kommunikációban.

Tehát pontosan egy természetes hozzáállást segít a babajelbeszéd: figyeljünk a babáink kézjeleire is, hiszen sok fontos dolgot megtudhatunk belőlük, valamint ne mellőzzük a kommunikációnknak ezt az értékes összetevőjét, mint ahogy egy időben kifejezetten erre tanították az anyukákat. Az utánzás életkori sajátosság, így a jelek megtanulása sem teher, hanem játék.

Kata Beszélő Babakezek programjában átadja azt a tudást az anyukáknak, amivel a nonverbális időszakban könnyebbé válik a megértés és megértetés és így még több szép pillanat adódhat.

Nálunk az első visszajelelt jel 9 hónaposan a szopizni jele volt. Nemcsak éhségkor jelelte Dénes, hanem ha szeretgetésre vágyott. Amiről beszélünk a szoptatás fontossága és szépsége kapcsán, miszerint a szoptatás több, mint puszta táplálás - azt egy csöpp fiúcska el is tudja nekünk mondani maga egyetlen (!) jelben.

Babáink gondolkodása, míg nem beszélnek, addig viselkedésükön, tetteiken keresztül érthető meg és vonhatunk le következtetéseket. Jelbeszéddel hamarabb kaphatunk érdekes, értékes információkat. Dénesünk  karácsonykor a feldíszített fa előtt hosszasan állt érdeklődően és kérdezve jelelte a virág jelét. Fantasztikus információt nyerni így kisfiunk fogalmi gondolkodásáról, mely szorosan kötött a nyelvhasználathoz és ez nem a beszélt nyelvvel, hanem előbb, a jelnyelvvel bekövetkezhetett. És fantasztikus ez a baba számára is, mert még több pozitív visszajelzést kap, segíti érzelmi és akarati életének fejlődését.

Most, másfél évesen is hasznát látjuk a jelbeszédnek, mikor hasonlóan hangzó szavakat még nem mond teljesen tisztán. Ilyenkor, ha a kontextusból nem érthető mit akar, maga egyértelműsíti azt jelelve.

Jelelés nélkül is gyönyörű a babakor, ehhez csak hozzáadhat még több pozitívumot a babajelbeszéd, ha nem tekintjük zseninevelő-programnak (lévén nem is az) és elfogadjuk és örömmel is fogadjuk babánk jeleit, legyen az 5, 15 vagy 100.

 

További szakértői véleményeket olvashatsz itt: babakezek.hu/blog/tag/szakertoi-velemeny